CÙNG LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI VỚI CALIFORNIA FITNESS & YOGA

20,000 người đang cùng nhau lập kỷ lục thế giới về thay đổi hình thể